mishki-teddy-master-class-nos-iz-plastiki-dlya-mishki-teddy-12-300×243